g 
Willkommen auf der Webseite der Firma ELEKTRÓN!                            en  English  sk  Slovak  hu  Hungary  ru  Russian
g 
Montáž analógových a digitálnych telefónnych rozvodov a ústrední

Analógové telefónne ústredne
KX-TEA308
telefónna ústredňa

KX-TES824
telefónna ústredňa
KX-TEM824
telefónna ústredňa

Systémové telefóny k analógovým telefónnym ústredniam
KX-T7730
Hybridný (analogový) systémový telefón s displejom
KX-T7740
DSS konzola - rozšírenie systémového telefónu o ďalšie funkčné tlačidlá
KX-T7750
systémový telefón

Digitálne telefónne ústredne
NCP500
Pripravujeme...

NCP1000
Pripravujeme...

KX-TDA100, KX-TDA200
Digitálna ústredňa s IP protokolom
KX-TDE100CE Ver. MPR 2.00
IP komunikačný systém pre IP platformu aj pre tradičné telefónne linky. Kapacita až 128 vonkajších liniek a až 256 klapiek
KX-TDE200CE Ver. MPR 2.00
IP komunikačný systém pre IP platformu aj pre tradičné telefónne linky. Kapacita až 128 vonkajších liniek a až 256 klapiek
KX-TDA30
Digitálna ústredňa s IP protokolom
KX-TDA15
Digitálna ústredňa s IP protokolom
KX-TDA600CE
Digitálny IP pobočkový komunikačný systém pre veľké spoločnosti

Systémové telefóny k digitálnym telefónnym ústredniam
KX-T7560
Systémový telefónny prístroj s funkciou MONITOR
KX-T7565
Systémový telefónny prístroj s displejom a hlasitou komunikáciou
KX-T7425X
Digitálny telefón so zabudovaným mikrofónom a reproduktorom
KX-T7433X
Digitálny telefón s displejom
KX-T7436X
Digitálny telefón s veľkým vyklopným displejom
KX-T7440X
Digitálna operátorská konzola
KX-T7441X
Digitálna operátorská konzola

Digitálne prístroje k telefónnej ústredni KX-TDA100, 200
KX-T7640
60 programovateľných tlačidiel pre priamu voľbu linek (DSS)
KX-T7636
6 x 24 znakový informačný LCD disple s podsvietením
KX-T7633
3 x 24 znakový informačný LCD displej s podsvietením
KX-T7630
3 x 24 znakový informačný LCD displej
KX-T7665CE
Digitálny telefón s funkciou D-XDP
KX-T7625
Vizuálna signalizácia hovoru/správy pomocou kontrolky LED
KX-T7603
12 programovateľných tlačidiel pre priamu voľbu linek (DSS)
KX-T7601
Prepojenie s PC pre využitie aplikácií PC Phone/PC Console

Digitálne prístroje k telefónnej ústredni KX-TDE100, 200
 
Materiál pripravujeme...


Iné príslušenstvo k telefónnym ústredniam
PanaPhone
Softvér na lepšie, rýchlejšie a komfortnejšie ovládanie telefónneho prístroja z počítača
KX-TDA0350XJ Software
Ovládanie hovorov pomocou myši a klávesnice
KX-TDA0300XJ Software
Ovládanie hovorov pomocou myši a klávesnice
KX-T30865
Dverný telefón pre všetky typy telefónnych ústrední
KX-T7090
Náhlavná súprava pre digitálny prístroj - slúchadlo
 
sd Copyright ©2008 Elektrón. All rights reserved.                               Einleitung | Geschichte | Aktivitäten | Referenzen | Kontakte | Andere Angebote   sd